Notificarea conținutului ilegal

Formularul de mai jos este destinat pentru a raporta conținutul ilegal publicat prin intermediul infrastructurii home.pl S.A, inclusiv, în special, informații referitoare la: conținut terorist, distribuirea de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală de imagini private fără consimțământ, hărțuirea cibernetică, vânzarea de produse neconforme sau contrafăcute, vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii cu încălcarea legilor privind protecția consumatorilor, utilizarea neautorizată de materiale protejate prin drepturi de autor, oferirea ilegală de servicii de cazare, vânzarea ilegală de animale vii.

Use the following form to report illegal content published via the infrastructure of home.pl S.A., including, in particular, information regarding: terrorist content, sharing the images of child sexual abuse, illegal sharing of private images without permission, cyberstalking, sale of non-compliant or counterfeit products, sale of goods or provision of services in violation of consumer protection laws, unauthorized use of copyrighted materials, illegal accommodation services offers, illegal sale of live animals.

*Indicați adresa sau URL-urile exacte ale conținutului pe care îl considerați ilegal

Please indicate the exact URL or URLs of content you consider to be illegal

*Furnizați informații suplimentare care să ne ajute să localizăm conținutul raportat la URL-ul indicat

Please provide any additional information enabling the identification of the illegal content

*Justificați de ce considerați conținutul raportat ca fiind ilegal

Please explain why you consider the content to be illegal

*

Numele / numele companiei

Name

*

Adresă e-mail

E-mail address

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dacă reprezentați un organism al unui stat membru al UE, al Comisiei sau al Comitetului european pentru servicii digitale, vă rugăm să utilizați dsa@ionos.ro în română sau în engleză.

If you represent any of the EU Member States' Authorities, the Commission or the European Board for Digital Services, use the email address dsa@ionos.ro using Romanian or English.

Dacă raportați o comandă de eliminare ca entitate calificată în temeiul Regulamentului (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului privind combaterea difuzării de conținut terorist online, vă rugăm să utilizați adresa antiterror@ionos.ro în română sau în engleză.

If you are submitting a removal order as an authorised entity under Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, use antiterror@ionos.ro in Romanian or English.